Hiển thị một kết quả duy nhất

40.000
40.000
32.000

CHẠY GỖ, PCB

Mũi khoan mạch in 0.6mm

20.000

CHẠY GỖ, PCB

Mũi khoan mạch in 0.8mm

20.000

CHẠY GỖ, PCB

Mũi khoan mạch in 1.0 mm

20.000

CHẠY GỖ, PCB

Mũi khoan mạch in 1.2 mm

20.000

CHẠY GỖ, PCB

Mũi khoan mạch in 2.0 mm

23.000

CHẠY GỖ, PCB

Mũi khoan mạch in 2.5 mm

25.000

CHẠY GỖ, PCB

Mũi khoan mạch in 3.0 mm

25.000
30.000

Gọi ngay