SẢN PHẨM MỚI

400.000
60.000.000
55.000.000
55.000.000
55.000.000
Giảm giá!
65.000 60.000
70.000
Giảm giá!
29.000.000 25.000.000
Giảm giá!
21.000.000 13.000.000
400.000
Giảm giá!
65.000 60.000
70.000
130.000
100.000
280.000
220.000
160.000
395.000

NHÔM 60

Nhôm 60×60

400.000
660.000
400.000
270.000
240.000
360.000
140.000
22.000
17.000
28.000
36.000
45.000
70.000
95.000
17.000
22.000
27.000
27.000
55.000
21.000
31.000

PHỤ KIỆN NHÔM

T vít nhôm 40 m8x20

3.500

PHỤ KIỆN NHÔM

Tay nắm nhôm 120mm

25.000
60.000.000
55.000.000
55.000.000
55.000.000
3.900.0006.400.000
3.500.0005.950.000
3.300.0005.700.000
Hết hàng
0
Giảm giá!
29.000.000 25.000.000
Giảm giá!
21.000.000 13.000.000
2.900.0005.300.000
Giảm giá!
6.800.000 5.500.000
140.000

CƠ KHÍ

Gá ôm spindle

280.000
200.000
1.800.000
2.100.000
Hết hàng
1.900.000
Hết hàng
2.300.000
Hết hàng
2.700.000
30.000

BOAR ĐIỀU KHIỂN

Dây LPT 25 Pin

50.000
9.000
Giảm giá!
3.500.000 3.000.000
50.000

ĐIỆN

Bơm nước

450.000

BOAR ĐIỀU KHIỂN

Uno R3 chíp dán

100.000

BOAR ĐIỀU KHIỂN

Shield cnc V3

50.000
140.000

LINH KIỆN MÁY LASER DIODE

Phôi móc khóa gỗ

4.000
9.000
50.000

BOAR ĐIỀU KHIỂN

Uno R3 chíp dán

100.000

BOAR ĐIỀU KHIỂN

Shield cnc V3

50.000
35.000
35.000
25.000

BÁNH RĂNG

Puly căng đai GT2

40.000

BOAR ĐIỀU KHIỂN

Uno R3 chip chân cắm

170.000
29.000
200.000
26.000
50.000
4.000.000
4.500.000
5.000.000
5.500.000
3.700.000
140.000
50.000
9.000

LINH KIỆN MÁY LASER CO2

Kính hội tụ

650.000
1.600.000
700.000
3.000.000
3.500.000

ĐIỆN

Bơm nước

450.000

ĐIỆN

Bơm hơi

600.000

BOAR ĐIỀU KHIỂN

Boar mạch chủ corellaser

800.000
140.000
30.000
9.000
50.000
440.000
25.000
45.000
35.000
35.000
25.000

BÁNH RĂNG

Puly căng đai GT2

40.000

ĐIỆN

Quạt 4x4cm

20.000
26.000
29.000
1.000.000
120.000
60.000

ĐỘNG CƠ

Servo SG90

35.000
200.000
600.000

ĐỘNG CƠ

Cảo Puly step

170.000

ĐIỆN

Bơm nước

450.000
290.000
60.000
50.000
30.000
Hết hàng

LINH KIỆN CƠ KHÍ

Băng tải mini

1.300.000
150.000
50.000
45.000
90.000

BẠC ĐẠN

Bi trượt SBR16UU

80.000

BẠC ĐẠN

Bi trượt SBR20UU

90.000
Hết hàng

COMBO CNC

Combo kr33

800.000

LINH KIỆN CƠ KHÍ

Gá Đai ốc vít me T8

65.000

BẠC ĐẠN

Ổ bi LM6UU

15.000
Hết hàng
1.900.000
Hết hàng
2.300.000
Hết hàng
2.700.000
40.000

BẠC ĐẠN

Bạc đạn LMFL12UU

70.000

BOAR ĐIỀU KHIỂN

Mạch CNC BOB MACH3 USB V2

700.000

BOAR ĐIỀU KHIỂN

Boar cnc Mach 3 6 trục

450.000
1.200.000
250.000
200.000

BOAR ĐIỀU KHIỂN

Dây LPT 25 Pin

50.000

BOAR ĐIỀU KHIỂN

Boar mạch chủ corellaser

800.000

BOAR ĐIỀU KHIỂN

Uno R3 chíp dán

100.000

BOAR ĐIỀU KHIỂN

Shield cnc V3

50.000

BOAR ĐIỀU KHIỂN

Uno R3 chip chân cắm

170.000
200.000
200.000

ĐIỆN

Quạt 4x4cm

20.000
105.000
120.000
40.000
120.000
30.000
40.000
120.000
120.000
170.000
32.000

CHẠY GỖ, PCB

Mũi khoan mạch in 0.8mm

20.000

CHẠY GỖ, PCB

Mũi khoan mạch in 1.0 mm

20.000

CHẠY GỖ, PCB

Mũi khoan mạch in 1.2 mm

20.000

CHẠY GỖ, PCB

Mũi khoan mạch in 2.0 mm

23.000

CHẠY GỖ, PCB

Mũi khoan mạch in 2.5 mm

25.000

CHẠY GỖ, PCB

Mũi khoan mạch in 3.0 mm

25.000

CHẠY GỖ, PCB

Mũi khoan mạch in 0.6mm

20.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.500

BU LÔNG

Openbuilds M5x6

4.500

BÁNH XE

Openbuilds M5x8

4.500
4.500
10.000
12.000
12.000
7.000
7.000
15.000

VIDEO HAY

THÔNG TIN CÔNG NGHỆ

Trả lời